หน่วยไตเทียมใหม่ “แท่นคำคลินิคเวชกรรม” อำเภอจอมทอง

หน่วยไตเทียมแห่งใหม่ “หน่วยไตเทียมแท่นคำคลินิคเวชกรรม” อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์

และคาดว่าสามารถให้บริการแบบเต็มรูปแบบช่วงประมาณ กรกฎาคม 2564

Tel : 6653 243 489; 6653 266 214;
Mobile: 092 4953656 Suriya
Fax : 6653 266215e-mail:dialysiscnx@yahoo.com